nedjelja, 30. kolovoza 2009.

Izraelski aparthejd i kolonijalizam (10): miješani brakovi, politički progon


Posljednji dio, također iz Poglavlja 4 studije o izraelskom aparthejdu i kolonijalizmu na okupiranim palestinskim područjima Occupation, Colonialism, Apartheid? A re-assessment of Israel's practices in the occupied Palestinian territories under international law:


Miješani brakovi

Izrael miješane brakove među pripadnicima različitih rasnih skupina, bilo u Izraelu ili na okupiranim palestinskim područjima, službeno ne zabranjuje. Miješani su brakovi osujećivani samo u praksi, kroz nepostojanje građanskog braka u izraelskom zakonu koji u Zakonu o obiteljskim sudovima iz 1995. vjerskim sudovima – rabinskim sudovima za Židove, te muslimanskim, kršćanskim i druškim sudovima za Arape – daje isključivu nadležnost u pitanjima braka i razvoda. Ova odredba stvara poteškoće parovima partnera koji dolaze iz različitih vjerskih skupina ili ne pripadaju niti jednoj religiji. Takvim parovima preostaje jedino mogućnost da se vjenčaju u inozemstvu. Brakovi sklopljeni u inozemstvu zakonski su priznati u Izraelu i mogu se registrirati kod ministarstva unutarnjih poslova, no rabinat ne priznaje brakove u kojima jedan od partnera nije židov.

Izraelski se zakoni primjenjuju na izraelske koloniste na okupiranim palestinskim područjima, a time imaju i utjecaj na sve „miješane“ brakove između Izraelaca i Palestinaca na okupiranim palestinskim područjima. Kao prvo, zbog ovlasti vjerskih institucija takav se brak može sklopiti samo izvan izraelske jurisdikcije. Drugo, čak i ako mu dopuste da svoj brak registrira kod izraelskog ministarstva unutarnjih poslova, miješanom paru zakon ne dopušta da zajedno živi u Izraelu ili u Istočnom Jeruzalemu budući da Zakon o državljanstvu i ulasku u Izrael iz 2003. isključuje mogućnost da palestinski partner dobije bilo kakav status koji bi mu omogućio da živi u Izraelu ili Istočnom Jeruzalemu radi spajanja obitelji. Treće, takav će se par također na sličan način suočiti s praktičnim i pravnim preprekama koje će mu priječiti da zajedno živi na okupiranim palestinskim područjima. Izraelskom židovskom partneru je de jure zabranjeno da ulazi i živi u „Zoni A“ na Zapadnoj obali ili u Pojasu Gaze. Palestinskom je partneru de facto zabranjeno da živi u izraelskom židovskom naselju zbog ograničenja kretanja i izbora mjesta boravišta koja se provode kroz sustav dozvola na Zapadnoj obali i procedura različitih vijeća, židovskih agencija i vjerskih institucija koje djeluju u naseljima.

Zahvaljujući ovim preprekama miješani brakovi između židova i pripadnika drugih vjerskih skupina na okupiranim palestinskim područjima nisu izravno ni službeno zabranjeni, ali su u praksi nemogući, čime se produbljuje podjela stanovništva po rasnoj osnovi.

[...]


Progon organizacija i osoba koje se suprotstavljaju aparthejdu

Sigurnost države Izrael vezana je uz sigurnost državnih institucija koje financiraju i provode sustav dominacije nad Palestincima. Stoga se palestinski otpor politici, postupcima i institucijama koji taj sustav provode tretira kao prijetnja državnoj sigurnosti. Naročito izraelski postupci koji su obuhvaćeni člankom 2(a) Konvencije protiv aparthejda upućuju na namjeru progona onih koji se suprotstavljaju izraelskom sustavu dominacije nad Palestincima na okupiranim palestinskim područjima. Palestinski su politički čelnici i aktivisti izloženi ciljanim izvan-sudskim pogubljenjima, mučenju i drugim okrutnim, nečovječnim i ponižavajućim postupanjima u zatvorima. Uhićivani su i zatvarani zbog svojih političkih uvjerenja i članstva u političkim strankama ... Krajem ožujka 2009. u izraelskim se zatvorima nalazilo 45 zastupnika Palestinskog zakonodavnog vijeća – više od trećine demokratski izabranog parlamenta. Većina ih je osuđena zbog članstva u političkim strankama koje je Izrael proglasio protuzakonitima, dok ih je 8 u administrativnom pritvoru bez optužnica i suđenja. Namjera gušenja političkog suprotstavljanja izraelskoj dominaciji je očita.

Članak 2(f) Konvencije protiv aparthejda također pokriva napadanje i zatvaranje dobrotvornih, obrazovnih i kulturnih organizacija koje se sumnjiče za povezanost s Hamasom ili drugim zabranjenim političkim strankama; ograničenja nametnuta borcima za ljudska prava koji progovaraju protiv postupaka izraelskih oružanih snaga i drugih instrumenata okupacije; opsežne kampanje uhićivanja i korištenja pretjerane sile protiv palestinskih pojedinaca i organizacija civilnog društva koji prosvjeduju protiv Zida i diskriminacijskog upravljanja zemljom, vodom i infrastrukturom na okupiranim palestinskim područjima.