petak, 28. siječnja 2011.

Udruženje Solidarnost iz BiH


Na linku možete pogledati stranice nedavno osnovanog bosanskohercegovačkog nevladinog neprofitnog humanitarnog udruženja Solidarnost na kojima se mogu pratiti vijesti i ostale informacije o situaciji i zbivanjima u Palestini/Izraelu, te aktivnostima tog udruženja.

Udruženje Solidarnost, sa sjedištem u Bihaću, osnovano je prvenstveno s ciljem pružanja pomoći i potpore palestinskom narodu, ali i "humanitarne potpore socijalno-ugroženim osobama na načelima humanosti, nepristranosti, nezavisnosti i dobrovoljnosti, bez naknade i bez uvjeta u pogledu teritorijalne, nacionalne, vjerske, političke i druge pripadnosti"
te radi povezivanja, edukacije, razmjene informacija i unaprjeđivanja rada institucija, organizacija, udruženja i radnika koji obavljaju humanitarnu djelatnost.

Udruženje trenutno sudjeluje u humanitarnim projektima pomoći i potpore palestinskoj djeci siročićima i invalidima, te prikuplja sredstva za putovanje u Gazu u koju će u sklopu slijedeće međunarodne humanitarne flotile ove godine poslati 10 aktivista. Partneri udruženja Solidarnost su ugledna turska humanitarna organizacija IHH i Europska kampanja za okončanje opsade Gaze (ECESG). O trenutnim projektima udruženja Solidarnost
možete se detaljnije informirati na linku.


Bihać: Osnovano udruženje "Solidarnost"

Neke informacije o osnutku udruženja Solidarnost iz medija.