nedjelja, 21. rujna 2008.

Poziv na međunarodno sudjelovanje u proboju opsade Gaze

11. rujan, 2008.

Free Gaza Movement poziva ljude diljem svijeta da sudjeluju u proboju opsade Gaze

Pokret za slobodnu Gazu poziva međunarodnu zajednicu da se pridruži naporima te organizacije i pomogne okončati ljudsku patnju koju je prouzročila izraelska blokada Gaze.

23. kolovoza, 2008, 44 običnih ljudi iz 17 različitih zemalja dojedrilo je iz Cipra u Gazu na dva mala drvena broda, Free Gaza i Liberty. Pokret za slobodnu Gazu učinio je ono što naše vlade nisu htjele učiniti – poduzeti nešto kako bi se zaštitilo zdravlje, životi i dostojanstvo 1,5 milijuna Palestinaca pod opsadom u Pojasu Gaze.

Dokazali smo da Izrael, suočen s medijski popraćenim humanitarnim naporima nenasilnih aktivista koji djeluju u skladu s međunarodnim pravom, ne može održati svoju ilegalnu blokadu.

Danas pozivamo na puno širi napor; posebno, pozivamo sve članove međunarodne zajednice – vlade, nevladine organizacije i ostale ljude koji su predani radu na zaštiti ljudskih prava – da nam se pridruže i ponude svoje brodove, humanitarnu pomoć i ljude kako bismo širom otvorili morski put do Pojasa Gaze.

Unatoč povlačenju ilegalnih naselja i vojske iz Gaze u kolovozu i rujnu 2005, Izrael i dalje ima „efektivnu kontrolu“ nad Pojasom Gaze i zbog toga je i dalje smatran okupacijskom silom s određenim obvezama.

Jedna od najosnovnijih obveza koje Izrael kao okupacijska sila ima je brinuti za zdravlje, sigurnost i dobrobit palestinskog civilnog stanovništva. Okupacijska sila je dužna osigurati hranu i lijekove za stanovništvo, te održavati rad bolnica i ostalih zdravstvenih usluga, „u potpunoj mjeri u odnosu na sredstva kojima raspolaže“. (Četvrta ženevska konvencija, članci 55, 56). To uključuje zaštitu civilnih bolnica, liječničkog osoblja, te ranjenih i bolesnih.

Osim toga, temeljno načelo Međunarodnog humanitarnog prava, kao i domaćih zakona civiliziranih država, zabranjuje kolektivno kažnjavanje (Četvrta ženevska konvencija, članak 33).

Izrael teško zlorabi ovlasti koje ima kao okupacijska sila, ne samo ne brinući se za dobrobit palestinskog civilnog stanovništva, već i uvođenjem politika kojima je cilj kolektivno kažnjavanje Palestinaca u Gazi, politika koje su prouzročile humanitarnu krizu. Od prekida dostave goriva i električne energije, zbog čega je onemogućen ispravan rad bolnica, do namjerne opstrukcije dostave humanitarne pomoći kroz granice koje kontrolira Izrael, izraelska politika prema Pojasu Gaze stvorila je na tom području humanitarnu katastrofu koju je prouzročio čovjek.

Kad je jaki potres pogodio Kinu, a cikloni pustošili Mianmarom, svijet je reagirao. Vlade i građani udružili su se kako bi pomogli, kao što su to radili u slučajevima drugih prirodnih katastrofa. No, vlade diljem svijeta gledaju kako se pred njihovim očima odvija humanitarna katastrofa koju je prouzročio čovjek i šute. Karen Koning Abu Zayd, čelnica UN-ove agencije za pomoć palestinskim izbjeglicama (UNRWA) je izjavila: „Gaza je na pragu toga da postane prvo područje na kojem su ljudi namjerno dovedeni u stanje krajnje bijede, i to uz znanje, odobrenje i – neki kažu – poticanje međunarodne zajednice.“

Vrijeme je da prekinemo svoju šutnju i suučesništvo.

22. rujna 2008. Free Gaza Movement će ponovo morskim putem krenuti u Gazu. No, humanitarne potrebe stanovništva Gaze su ogromne i naša dva broda nisu dovoljna da ih sve pokriju.

Stanovnicima Pojasa Gaze potrebni su lijekovi i osnovna oprema za održavanje pacijenata na životu, a stotine, ako ne i tisuće, moraju izaći iz Gaze radi liječenja koje im Izrael i dalje uskraćuje.

Dokazali smo da se morskim putem može doći do Pojasa Gaze i da bi taj put trebao biti dostupan Palestincima.

Pozivamo vlade, nevladine organizacije i druge koji su u mogućnosti učiniti nešto kako bi se ublažila sramotna patnja koju je prouzročio Izrael da odmah ponude svoje brodove, opremu, stručno zdravstveno osoblje, odvjetnike i svaki drugi oblik humanitarne pomoći i pridruže nam se u obrani prava Palestinaca na pristup vanjskom svijetu.

Svijet više ne smije šutjeti dok se Palestince namjerno izgladnjuje i ponižava; Palestinci imaju pravo na dostojanstven život.

Za više informacija:
(Brussels) Paul Larudee, Ph.D,+35 799 079 736 / friendsofgaza@gmail.com
(Jerusalem) Huwaida Arraf, Attorney at Law, +972 599 130 426 /
huwaidaa@riseup.net
(USA) Thomas H. Nelson, Attorney at Law, +1 503 709 6397 /
nelson@thnelson.com
http://freegaza.org/