nedjelja, 3. ožujka 2013.

Informacije, linkovi – Palestina/Izrael, Hrvatska


PALESTINA/IZRAEL:
Sodastream presents...How to profit from Occupation, Oppression and Apartheid (video)

Jerusalem Municipality Plans Garbage Dump on Palestinian Villages of 'Anata and Al-'Issawiyya
Jeruzalemske vlasti namjeravaju odlagalište otpada smjestiti na područje sela 'Anata i Al-'Issawiyya (07. siječanj 2013)
Izraelske vlasti namjeravaju izgraditi odlagalište otpada u Istočnom Jeruzalemu, na zemlji koja pripada palestinskim selima 'Anata (20 000 stanovnika) i Al-'Issawiyya (12 000 stanovnika). Ukoliko ovaj plan bude sproveden u djelo, to će područje ostati bez velikih površina zemlje koja je ključna za palestinski razvoj. Prema planu na toj bi lokaciji trebalo biti odloženo između 5 i 8 milijuna kubičnih metara krutog otpada tijekom razdoblja od 20 godina. Izgradnjom ovog odlagališta onemogućit će se razvoj sela 'Anata i Al-'Issawiyya, jer će ona biti odsječena od palestinskih područja. Istovremeno, provedbom ovog plana poboljšat će se povezanost između židovskih kolonističkih naselja na Zapadnoj obali, područja E1 i Jeruzalema. Plan se podudara s putem kojim ide Zid odvajanja, koji dijeli stambene dijelove sela 'Anata od zemlje koja pripada tom selu i koja je obuhvaćena ovim planom. Planirano odlagalište će svakodnevno štetiti stanovnicima tog područja zbog plinova, prašine i smrada koji će do njih s njega dopirati. Ovaj plan narušava temeljna prava mještana, uključujući njihovo pravo na privatno vlasništvo, razvoj i dostojanstvo. Plan je također u suprotnosti s međunarodnim pravom ljudskih prava, jer se njime mijenja karakter okupiranog teritorija i jer mu namjena nije poboljšanje kvalitete života okupiranog civilnog stanovništva, niti je njegova provedba potrebna u vojne svrhe. Umjesto toga, namjera je ovog plana poslužiti političkim ciljevima okupacijske sile na tom području. Ciljevi ovog plana su nelegitimni, neprikladni i krše pravila međunarodnog prava.
Read more...

District Court Refuses to Cancel “Security Forces” Condition as Prerequisite for Bidding for Plots of Land in Arab Nazareth
Okružni sud odbija ukinuti preduvjet o služenju u „sigurnosnim snagama“ za natječaj za dodjelu zemljišnih čestica u arapskom Nazaretu
Okružni sud u Nazaretu je 24. siječnja 2013. odbacio zahtjev gradonačelnika tog grada da se otkaže postupak prikupljanja ponuda za pravo gradnje na 5 zemljišnih čestica u Nazaretu u kojem je uvjet za kandidate da su obavili službu u „sigurnosnim snagama“. Sud se u svojoj odluci pozvao na prethodne odluke Vrhovnog suda u kojima je presuđeno kako kriterij vojne službe nije nezakonit ni diskriminacijski uvjet za natječaj za dodjelu javne zemlje ili olakšica, već prihvatljiva nagrada kojom država ima pravo nagraditi one koji služe u izraelskim sigurnosnim snagama. Odvjetnica podnositelja zahtjeva je upozorila da se na ovaj način daju povlastice nekim ljudima u vrijeme teške stambene krize, te podsjetila da su brojne obitelji bez doma zbog diskriminacijske zemljišne i stambene politike Izraelske zemljišne uprave. Dodala je da je postavljanje služenja u vojsci/sigurnosnim snagama kao temeljnog uvjeta za pristup stanovanju u sukobu s načelom jednakog pristupa javnoj imovini, osobito obzirom da ovaj slučaj ni na koji način nije povezan s vojnim ili sigurnosnim pitanjima. Ovaj uvjet isključuje velike skupine ljudi i veliku većinu arapskih građana Nazareta, uključujući one kojima je potreban dom, iz sudjelovanja u natječaju. Odvjetnici podnositelja zahtjeva su također od Izraelske zemljišne uprave zatražili da poveća broj čestica koje će moći koristiti stanovnici Nazareta i arapski državljani Izraela općenito.
Read more...

Palestinian Prisoners Seek Reconsideration of Supreme Court Ruling Upholding Ban on Higher Education
Palestinski zatvorenici od izraelskog Vrhovnog suda traže da im ukine zabranu višeg obrazovanja (08. siječanj 2013)
3 palestinskih zatvorenika 08. su siječnja 2013. izraelskom Vrhovnom sudu podnijela zahtjev za dodatnim saslušanjem pred proširenim panelom sudaca u vezi s nedavnom odlukom tog suda da podupre široku zabranu sudjelovanja u dopisnim tečajevima za više obrazovanje zarobljenicima koji su klasificirani kao „sigurnosni“ zatvorenici. Izraelska zatvorska služba zabranila je palestinskim sigurnosnim zatvorenicima akademsko obrazovanje u lipnju 2011, s ciljem vršenja pritiska na Hamas da oslobodi Gilada Shalita, no zabrana je ostala na snazi čak i nakon Shalitovog oslobađanja. Tijekom 2010. 270 zatvorenika je sudjelovalo u dopisnim tečajevima Otvorenog sveučilišta, a među njima ih je samo 60 bilo klasificirano kao kriminalci, kojima je svejedno dopušteno pohađati takve tečajeve. 24. prosinca 2012. Vrhovni je sud odbio zahtjev ove trojice zatvorenika koji su tražili da im bude dopušteno da nastave studirati na Otvorenom sveučilištu za vrijeme dok izdržavaju svoje kazne u izraelskim zatvorima. U svojoj kratkoj presudi, Vrhovni sud je tada presudio da obrazovanje nije pravo zatvorenika, te da je različit postupak prema sigurnosnim zatvorenicima i kriminalcima prihvatljiv i ne predstavlja nedopustivu diskriminaciju. Podnositelji zahtjeva su naglasili kako, prema temeljnim pravnim načelima koja se odnose na zatvorenike, osoba ne ostaje bez svojih ljudskih prava nakon što prijeđe prag zatvora, te ukazali na prethodne odluke izraelskog Vrhovnog suda u kojima je presuđeno kako je kršenje prava zatvorenika dopušteno samo ako je to nužno za održavanje javnog reda ili sigurnosti u zatvoru.
Read more...

Priceless (video)

I Am Invisible - Because You Refuse to See Me
Join Adalah's Public Campaign to Stop the Prawer Plan. In September 2011, the Israeli government approved the Prawer Plan for mass expulsion of the Arab Bedouin community in the Naqab. Help us Stop Prawer!
Read more...

Demolition and Eviction of Bedouin Citizens of Israel in the Naqab (Negev) - The Prawer Plan
Prawerov plan – rušenje i deložacija beduinskih građana Izraela u Naqabu (Negevu)
Izraelska je vlada u rujnu 2011. odobrila Prawerov plan za masovno protjerivanje arapske beduinske zajednice u pustinji Naqab (Negev). Ako ovaj plan bude proveden prisilno će biti raseljeno do 70 000 arapskih beduinskih građana Izraela i uništeno 35 „nepriznatih“ sela. Unatoč tome što ga arapska beduinska zajednica u potpunosti odbacuje, dok mu se međunarodna zajednica i udruge za ljudska prava snažno protive, Prawerov plan se provodi. Tijekom 2011. srušeno je više od 1000 domova. Arapski beduinski državljani Izraela, koji u pustinji Naqab (Negev) žive od 7. stoljeća, najranjivija su zajednica u Izraelu. Već dulje od 60 godina autohtoni arapski beduini suočavaju se s državnom politikom raseljavanja, rušenja domova i izvlaštenja zemlje njihovih predaka. Danas 70 000 arapskih beduinskih građana živi u 35 sela koja postoje od prije uspostave države Izrael 1948. godine ili su uspostavljena izraelskom vojnom naredbom početkom 1950-tih. Država Izrael ova sela „ne priznaje“, a njihove stanovnike optužuje da se „nezakonito nalaze na državnoj zemlji“, te im stoga uskraćuje pristup državnoj infrastrukturi, poput one vodoopskrbne, elektroenergetske, kanalizacijske, obrazovne, zdravstvene i cestovne. Država namjerno uskraćuje osnovne usluge ovim selima kako bi „ohrabrila“ arapske beduinske građane da odustanu od zemlje svojih predaka. Prawerov je plan izrađen bez konzultiranja s lokalnom zajednicom i predstavlja grubu povredu ustavnih prava arapskih beduinskih građana na imovinu, dostojanstvo, jednakost, prikladno stanovanje i slobodu odabira svog mjesta prebivališta. Izraelska je vlada najavila kako namjerava raseliti više od 10 000 osoba, te na mjestu njihovih domova posaditi šume, izgraditi vojne centre i nova židovska naselja. U ožujku 2012. je UN-ov Odbor za ukidanje rasne diskriminacije pozvao Izrael da povuče predloženo provedbeno zakonodavstvo Prawerovog plana, jer je ono diskriminacijsko. Da Izrael primjenjuje iste kriterije za planiranje i razvoj koji postoje u židovskom ruralnom sektoru, svih 35 nepriznatih sela bilo bi priznato na mjestu gdje se nalaze. U srpnju 2012. Europski je parlament usvojio rezoluciju kojom poziva Izrael da odustane od Prawerovog plana i politika raseljavanja, deložacija i izvlaštenja.
Read more...

PRAWER IS HAPPENING
Prawerov plan se provodi (06. veljača 2013)
06. veljače 2013. izraelske su vlasti srušile 2 kuće u nepriznatom selu Wadi el-Na'am, a još su 3 zgrade uništene u priznatom selu Alsayyid.
Read more...

Selo Al-Araqib 12. je veljače 2013. srušeno po 47. put (photo)


HRVATSKA:
Radnici blokirali promet, stigla i interventna policija (video)

BRUTALNOST PRI DELOŽACIJI obitelj Frlan 28. 02. 2013. (video)

Occupy Rijeka - 1.3.2013. - Prosvjed (video)

Okupirali smo HNB (video)