srijeda, 29. lipnja 2011.

Sudionici Flotile slobode 2

Izvor: Freedom Flotilla II participants


Popis brodova i brojeva sudionika (približni podaci) Flotile slobode 2 – Ostani čovjek (objavljeno 27. lipnja 2011.):

ŠPANJOLSKA – Gernicka, 30 putnika


FRANCUSKA – Louise Michel, 24 putnika, 6 novinara

FRANCUSKA – Dostojanstvo, 10 putnika, 1 novinar

AUSTRALIJA/BELGIJA/KANADA/DANSKA/NJEMAČKA – Tahrir, 48 putnika, 9 novinara

ITALIJA/NIZOZEMSKA/NJEMAČKA/ŠVICARSKA/MALEZIJA – Stefano Chiarim, 65 putnika, 5 novinara

IRSKA – Saoirse, 20 putnika, 2 novinara

EUROPSKA KAMPANJA ZA OKONČANJE OPSADE GAZE – Sloboda za sve, 15 putnika

GRČKA/ŠVEDSKA/NORVEŠKA – Juliano, 25 putnika, 4 novinara

GRČKA/ŠVEDSKA/NORVEŠKA – Methimus #2, teretni brod, 15 putnika

SJEDINJENE DRŽAVE – Odvažnost nade, 40 putnika, 10 novinara


Izvor: Freedom Flotilla II participantsDODATNI LINKOVI:
HRVATSKA:
Akademska solidarnost: Izjava za javnost (29. lipnja)
Štrajk će započeti 6. srpnja 2011. u 8 sati na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Navedenim nacrtima prijedloga triju zakona grubo se zadire u ustavno zajamčenu autonomiju sveučilišta i slobodu znanstvenoga stvaralaštva. U tom pogledu, predviđeno smanjenje ovlasti predstavničkih tijela akademske samouprave (npr. fakultetsko vijeće, sveučilišni senat) – koja prema važećem Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju omogućuju i radno pravno relevantno suodlučivanje (samoodlučivanje) akademskih radnika povrh onoga zajamčenoga općim Zakonom o radu (radničko vijeće) – u izravnoj je suprotnosti s gospodarskim i socijalnim interesima akademskih radnika. Osim toga, nacrti Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o znanstvenoj djelatnosti sadrže odredbe koje će dovesti do bitnoga povećanja udjela radnih odnosa na određeno ili prikriveno određeno vrijeme u okviru ukupnih radnih odnosa akademskih radnika što također Sindikat smatra izravnim ugrožavanjem socijalnih i gospodarskih interesa zaposlenih u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.
Pročitajte više…