srijeda, 29. lipnja 2011.

Aktivisti na američkom brodu za Gazu odbacuju optužbe izraelske vojske o nasilju


Izvor: U.S. Boat Rejects Israeli Army Allegation of Violence

Putnici američkog broda za Gazu odbacili su kao smiješne i provokativne nedokazane optužbe izraelske vojske da putnici Flotile slobode za Gazu namjeravaju kemijskim oružjem ubiti izraelske vojnike. Jedan je izraelski portal u utorak objavio da izraelske oružane snage putnike flotile optužuju da su pripremili sumpor kojim namjeravaju polijevati izraelske vojnike.

Putnici na američkom brodu za Gazu su dugogodišnji nenasilni aktivisti koji na svaku nepravdu uvijek odgovaraju nenasilno i mirno. Svaki se sudionik flotile prije putovanja dodatno zavjetovao na nenasilje i prošao obuku za pružanje nenasilnog otpora. Putnici nemaju nikakvo oružje i u više su navrata nudili da brodove pregleda i provjeri neko neutralno međunarodno tijelo. Putnici ne žele nikakve sukobe, već samo pristati u luci u Gazi.

Cilj ovih lažnih tvrdnji izraelskih vlasti je samo pokušaj da se pronađe opravdanje za napad na nenasilne aktiviste. Umjesto da izmišlja stravične priče o stotinama nenaoružanih civila na flotili, Izrael bi trebao sudionike otvoreno obavijestiti o svojim namjerama. Za sada se može zaključiti da će jedina kemijska oružja, uključujući suzavac i dimne bombe, na brodovima flotile biti ona koja izraelska vojska očito namjerava ispaliti na nenaoružane i nenasilne civile na brodovima.

Aktivisti također napominju da se radi o sramotnoj i očajničkoj taktici izraelske vlade, jer izraelske vlasti jako dobro znaju da putnici ne namjeravaju upotrijebiti nikakvu silu i da su nenasilni.


Izvor: U.S. Boat Rejects Israeli Army Allegation of Violence