ponedjeljak, 14. rujna 2009.

Izraelski kolonisti nastavljaju širiti svoja ilegalna naselja

izraelski kolonisti grade nove montažne kućice u ilegalnom naselju Ma'on, 09. rujan 2009. Izvor: CPT

Kolonisti na južnim hebronskim brežuljcima nastavljaju širiti ilegalna izraelska naselja. Kolonisti iz ilegalnog naselja Ma'on grade najmanje pet novih montažnih kućica na jugozapadnoj strani svog naselja. Tijekom protekla 3 mjeseca kolonisti su izgradili mnogo novih objekata u obližnjim divljim ilegalnim izraelskim naseljima Havat Ma'on i Avigail.

Ilegalno izraelsko naselje Ma'on od svoje je uspostave 1981. izvor nasilja protiv lokalnih Palestinaca. Kolonisti iz Ma'ona obrađuju voćnjake koji se nalaze na privatnoj zemlji u vlasništvu jedne obitelji iz obližnjeg palestinskog sela At Tuwani. Do 1997. zbog neprekidnog su kolonističkog nasilja palestinski mještani triju obližnjih sela (Sarura, Humra i Kharoubeh) bili prisiljeni napustiti svoje domove.

Divlje ilegalno izraelsko naselje Havat Ma'on najprije je uspostavljeno u srpnju 1999, no u rujnu iste godine izraelska ga je vojska uklonila. Isto je naselje slijedeće godine ponovo uspostavljeno na obližnjem brežuljku 833, gdje se od tada širi. Divlje ilegalno izraelsko naselje Avigail je uspostavljeno 2001.

Kolonisti iz naselja Ma'on i Havat Ma'on napadaju i uznemiravaju palestinsku djecu iz mjesta Tuba i Maghayir al Abeed na njihovom putu do škole u At Tuwaniju. Odbor za prava djeteta izraelskog parlamenta 2004. je, nakon napada na međunarodne aktiviste koji su pratili djecu na putu do škole, zaključio da je potrebno organizirati vojnu pratnju koja će tu djecu štiti od napada. I danas, 5 godina kasnije, djeca u i iz škole idu pod vojnom zaštitom. Kolonisti iz ilegalnih naselja Avigail i Havat Ma'on redovito napadaju i palestinske pastire.

Slike novih objekata u ilegalnom naselju Ma'on

Izvor: ISM: Israeli settlement expansion in South Hebron Hills continues unabated