nedjelja, 17. kolovoza 2008.

Update o lijekovima i Khalilu na graničnom prijelazu Rafah

Egipćani prosvjeduju protiv nemoralne blokade i nečovječne izolacije Pojasa Gaze i traže od egipatskih vlasti da otvore prijelaz Rafah (10. kolovoz 2008, Međunarodni dan solidarnosti s Pojasom Gaze koji je pod totalnom izraelskom blokadom)

Nakon gotovo 1-mjesečnog čekanja na graničnom prijelazu Rafah da mu egipatske (izraelske) vlasti dopuste da kombi pun lijekova preveze u Pojas Gaze i nakon bezbrojnih sastanaka i popunjenih formulara, Khalil je u petak (15. kolovoza) u podne došao na prijelaz Rafah po svoj kombi.

Egipatske vlasti odbacile su sve prijedloge vezane uz isporuku zaliha lijekova u PG, bilo kroz prijelaz Rafah, bilo kroz prijelaz Kerem Abu Salem (Kerem Shalom) (koji izravno kontrolira Izrael) ili posredstvom egipatskog Crvenog polumjeseca. Khalil je želio lijekove prevesti kroz prijelaz Rafah, ali je na kraju bio voljan prihvatiti sve opcije, jer je cilj akcije bio prvenstveno humanitaran (dostaviti lijekove pacijentima i bolnicama u Pojasu Gaze), a tek onda politički (pokazati svijetu da je Pojas Gaze u potpunosti izoliran od ostatka svijeta).

Izraelske vlasti su preko predstavnika veleposlanstva Palestinske samouprave poručile da „nema nikakve šanse da taj kombi ikada prođe kroz granični prijelaz Kerem Abu Salem“ i savjetovale Khalilu da „se sa svojim kombijem vrati u Škotsku“. Khalilu nije preostalo ništa drugo nego da s kombijem koji čeka na prijelazu Rafah krene kući.

Egipatske vlasti su podastrle brojne i različite birokratske izgovore kako bi opravdale svoje uporno odbijanje da lijekove puste u PG kroz prijelaz Rafah. Posljednji izgovor je bio da lijekovi nisu popisani na listi stavki. Obzirom da su lijekove donirali brojni građani iz Ujedinjenog kraljevstva, Linda i Khalil nisu imali jednu listu sa svim računima koju bi mogli pokazati egipatskim vlastima. No, egipatske su vlasti odbile prijedlog da treća strana, poput egipatskog Crvenog polumjeseca, istovari i nadgleda popisivanje medicinske opreme i lijekova.

Khalil je strašno razočaran i frustriran što mu nije dopušteno čak niti da lijekove ostavi Crvenom polumjesecu koji bi ih potom poslao u Gazu. Khalil je od egipatskih carinskih vlasti smještenih u egipatskom mjestu Al-Arish dobio dokument koji mu je dopuštao da lijekove preda Crvenom polumjesecu, koji bi potom učinio sve da ti lijekovi dospiju na palestinsko tlo, odnosno u Pojas Gaze. No egipatske carinske vlasti su, u suprotnosti s vlastitim zakonom, na prijelazu Rafah taj dokument proglasile nevažećim i ustvrdile da Khalil ne smije istovariti sadržaj kombija i predati ga nekom drugom. Egipat je čvrsto odlučio demonstrirati svoju poslušnost Izraelu umjesto da dopusti da humanitarna pomoć uđe u PG.

U petak (15. 08.) je Khalil više od sat vremena čekao da mu egipatske vlasti izdaju dokument koji mu je omogućio da odveze kombi s granice gdje je bio parkiran. U dokumentu stoji da Khalil mora kombi odvesti do graničnog prijelaza Nuweiba i da ga ne smije istovariti nigdje u Egiptu. Kombi su ionako zaključali egipatski graničari kad je stigao u Nuweibu prije gotovo mjesec dana. Khalila je pratio i 1 egipatski policajac koji bi trebao osigurati da će se Khalil odvesti do Nuweibe i napustiti Egipat.

Khalil je krenuo na put, ali oko 20 km od prijelaza Rafah kombi se pokvario. Nakon što su 3 sata kasnije svi problemi i kvarovi uklonjeni, Khalil se nastavio voziti u Al Arish. U međuvremenu je primio telefonski poziv od strane egipatske tajne službe Mokhabarat čiji pripadnici su ga pitali zašto se žuri. Nakon 26 dana čekanja na zatvorenom prijelazu Rafah i bezbrojnih apela koji su slani iz svih dijelova svijeta da se lijekovi puste u PG, imali su obraza praviti se da se Khalilu žurilo i da je otišao bez da je prošao svu potrebnu proceduru. Jedan je pripadnik Mokhabarata Khalilu predložio da pričeka još oko 3 tjedna, jer bi se tada mogao otvoriti prijelaz Kerem Abu Salem kojim će roba ići u PG. Izgleda da se radi o bijednom pokušaju egipatskih vlasti da insinuiraju kako su Khalil i Linda sami odustali od svoje humanitarne akcije. Khalil je sada odlučio razmisliti o ovoj lažnoj ponudi.

Pojas Gaze je u potpunosti blokiran i izoliran od ostatka svijeta već 14 mjeseci, a njegovim stanovnicima (uključujući više od 50% djece) se tom blokadom i izolacijom teško krše brojna ljudska prava, uključujući pravo na život i pravo na liječenje.

To što Khalil al-Niss i škotski lijekovi ni nakon 26 dana čekanja nisu mogli proći kroz prijelaz koji kontroliraju egipatske vlasti, dokazuje koliko je Egipat, navodno suverena zemlja koja sama kontrolira svoje granice, odan i poslušan Izraelu.

Izvor: Medical supplies from Scotland still prevented from reaching Gaza i Gaza in Egypt


Ostali linkovi:
OTVORENO PISMO PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA
Potpisali ste zakon, g. Bebiću, kojim se krši jedno od temeljnih prava veoma precizno definiranog odredbom članka 26. Ustava koji glasi: „Svi su građani i stranci jednaki pred sudovima i drugim državnim i inim tijelima koja imaju javne ovlasti“. Naime, u odnosu na građane RH, pripadnicima vojne i civilne komponente snaga SAD-a, kao strancima u Hrvatskoj, u gotovo svim odredbama „Washingtonskog sporazuma“ određen je povlašteni pravni položaj: u sudstvu, carinskim i poreznim obvezama, zakonskim uvjetima u gradnji objekata, kao i mnogim drugim povlasticama pred tijelima koja imaju javne ovlasti!

Fatah: Hamas police violently disperse women and children protesting
Policija Hamasove vlade je u nedjelju (17. 08.) silom raspršila nenasilni prosvjed žena i djece nekoliko pritvorenika koji su povezani s Fatahom. Fatah je optužio policiju u Pojasu Gaze da je međunarodnim i lokalnim novinarima onemogućila da prate prosvjed i prijetila im da će snositi posljedice ako ga budu snimali ili fotografirali. Fatahov glasnogovornik je također optužio policiju vlade u Gazi da na vjenčanjima pristaša Fataha zabranjuje podizanje palestinskih i Fatahovih zastava, te da umjetnike i pjevače tjera da potpisuju prisege da neće nastupati na svečanostima koje organiziraju članovi Fataha.

FOX News Calls White Supremacist, Holocaust Denier and Anti-Semite a 'Free Speech Activist'